Vy över restaurangen

Vy över restaurangen

Restaurangen sett från vår lilla showscen. Till höger i bild är bardisken. Till vänster, längst bort bakom de röda draperierna, är hattrummet med bekväma soffor att sitta i. Däremellan är portalen in till Röda Rummet och Spegelrummet där closeup-showerna framförs.