Röda Rummet

Röda Rummet

Detta är vårt lilla exklusiva VIP-rum. Möblerna köptes från Röda Rummet när det stängdes, så det är sannolikt att August Strindberg en gång suttit i just dessa möbler.