Topper

Menyn är döpt efter världsartisten Topper Martyn, ursprungligen från England men bosatt i Uppsala. Vid FISM1970 utsågs Topper till världens mest komiska trollkonstnär. Han var en vänlig människa och en stor förebild för många av dagens artister.
Wikipedia, IMDB, FISM, Sveriges Magiarkiv