Sommarmagi

I gammal svensk folktro var midsommarnatten en av årets mest magiska nätter. Gränsen mellan människornas värld och det övernaturligas rike var tunnare än vanligt och många berättelser finns om fantastiska saker som kunde hända denna natt. Läkeväxter sades vara extra kraftfulla. Förtrollade skatter steg upp ur jorden och blev synliga för människor. Om man lyckades vara tyst kunde man få tag i dem – bröt man tystnaden försvann de däremot för alltid.