Svävande flaska

Svävande flaska

Överallt på väggar och hyllor finns det pussel, optiska illusioner och annan magisk dekor!