Patrik Elmnert

Trots sin ungdom har Patrik Elmnert redan fått internationell uppmärksamhet som jonglör och han har rest jorden runt och uppträtt  samt varit med i flera TV produktioner.

Han utför en modern och konstnärlig jonglering som är nyskapande och de flesta trick han utför käglor är så svåra och avancerade att han är helt ensam i världen om att klara av dem.