Felix Jansson

Felix Jansson med bollar
Felix M Jansson har tävlat i ett flertal magi-tävlingar, däribland svenska, nordiska samt europeiska mästerskap, och även lyckats vinna i ett flertal av dem. En anledning till framgångarna är att han tidigt blev intresserad av konstformen, redan som 6-åring gjorde han enklare trollerinummer för familjen.

Karriären pekar fortsatt uppåt för Felix, inte bara via magi-tävlingar utan som uppskattad scenartist och estradör. Inte ens arenor med tusentals åskådare är främmande för honom.

Bland magikollegorna har han blivit ett ’namn’ tack vare sin charm och listighet, och så kommer det bli även för dig. Så lägg namnet Felix på minnet.