Improvisations-magi

Skrevs den 18 september, 2012 inom På scen!
Improviserat trolleri

Improviserat trolleri
På Torsdag 20 Sept. får vi besök av några ur impro-gruppen Impro­vi­sa­tion & Co, som kommer göra några av numren ur deras kommande show ”MAGI”. Det blir nummer som är oväntade t.o.m. för dem själva. Mycket skratt och sannolikt trolleri. Bör ej missas!

Under året har impro­vi­sa­tö­rerna legat i hård­trä­ning för att för­fina både klas­siska och nyska­pande trol­le­ri­trick till per­fek­tion. Humorn som i van­liga fall är impro­vi­sa­tö­rer­nas främsta verk­tyg får i denna unika show kon­kur­rens på scen av kort­t­rix, för­ut­sä­gel­ser, rep­magi, för­svin­nande mynt, illu­sio­ner och tan­ke­läs­ning.

Föreställningen ”Magi” är ett trollbindande möte mellan ImproComedy och magi som kommer spelas under hösten. För att slipa sina talanger har några ur grup­pen för­lagt en halv-inofficiell och förlösande rolig testfö­re­ställ­ning på Magic Bar på Torsdag, vilket du som gäst blir bjuden på. Fri entré.

Om Arne

Arne Nilsson, eldsjälen & krögaren, fick för 15 år sedan visionen om att skapa en restaurang i Stockholm med trolleritema. Norra Europas enda i sitt slag. 2009 blev visionen verklighet.

Comments are closed.