Vårt Team

Anders Moden

PR & Magi

Anders Moden

Anders Moden jobbar framförallt med grafisk design och bidrar via sin verksamhet som Reklamarbetare med Magic Bars hela grafiska profil. Talangerna slutar dock inte där, utan Anders är även en internationellt ryktbar innovatör och kreatör av nya maginummer och har varit magisk konsult till bl.a. David Blaine och andra artister.