Tagg-arkiv: show

Shower i Maj

Nu har för­som­mar­vär­men smygit sig fram, och vi öppnar restau­rang­ens ute­ser­ve­ring. På scen ser ni magiska mäs­tare, vi firar mors dag plus att vi arran­ge­rar en hyll­nings­show till legen­den Johnny Lonn där allt inträde går till hjärtfonden.Alla Hjärtans Dag

Väl­kom­men att fira Alla Hjär­tans Dag hos oss på Magic Bar, nu på Måndag den 14 feb­ru­ari. Axel Adlercreutz, vår unge magi-romantiker, har dagen till ära skapat en ele­gant före­ställ­ning till­sam­mans med cel­lis­ten Marika Dahl­bäck. Vi har även skapat en spe­ci­ell meny för att göra kväl­len än mer minnesvärd.
Bilder från Magic Bar 2010

Vi på Magic Bar tog natur­ligt­vis bilder på våra artis­ter under 2010. Här kan du se dem i full fart, blan­dat med bilder på restau­rangen, miljön och atmo­sfä­ren. Ser det kul ut? Kom då och ta del av nöjet!En av Sveriges bästa mentalister

Tisdag & onsdag får vi besök av den fan­tas­tiska men­ta­lis­ten Micke Asker­näs, här på Magic Bar. Från kloc­kan sju kommer han under­hålla vid borden. Bör ej missas!
Stockholms bästa underhållning

Vår mål­sätt­ning är att erbjuda Stock­holms bästa under­håll­ning på vår restau­rang, så att Kar­la­plan på Öster­malm hamnar i cent­rum av sta­dens nöjes­karta. Med välsma­kande menyer och suve­räna artis­ter tror vi att mål­sätt­ningen är realistisk.