Denna veckas program

Denna sköna som­mar­vecka får Magic Bar besök av troll­konst­nä­ren Tom Stone som vill visa dig för­bluf­fande små myste­rier med fing­er­fär­dig­het och humor.