Företag, Event, Sällskap

foretag 240x134 Företag, Event, Sällskap

Vill ni bjuda kol­le­gorna på jobbet, vän­nerna, tjocka släk­ten eller del­ta­garna vid ditt event på kul och annorlunda kväll? Då har ni änt­li­gen kommit rätt, Magic Bar är norra Euro­pas enda restau­rang med trolleritema!

Tisdag och onsdag

Tisdag och onsdag har vi en troll­karl som går fram till ert bord och trol­lar på rik­tigt nära håll, kanske kan ni då lista ut hur han får kortet att komma överst, myntet att för­svinna och hur just er sig­na­tur kunde hamna på ett helt annat kort… Detta kostar er inget extra utan det bjuder Magic Bar på! Vi har dess­utom på ons­da­garna en spe­ci­ell close up De Luxe show i Spe­gel­rum­met där ni får upp­leva en magishow på rik­tigt nära håll.

Torsdag–lördag:

Tors­da­gar, fre­da­gar och lör­da­gar har vi utöver trol­leri vid borden även en scenshow i två akter.  Det är en hel­kväll med mat och under­håll­ning som går hand i hand under kväl­len. Vi väntar in gäs­terna mellan kl 19–19,15 och då ser­ve­ras för­rät­terna och kväl­len är igång. Sedan blir det under­håll­ning mellan rät­terna. Huvud­ak­ten slutar ca kl 22,15. Om ni efter middag och show är sugna på att se mer trol­leri så kommer våra magi­ker att finnas kvar i salongen och då kommer ni att få upp­leva mira­kel på rik­tigt nära håll.  Under tors­da­gar,  fre­da­garna och lör­da­garna till­kom­mer en sho­w­av­gift på 150:-/person.

Abonnemang/Privata arrange­mang

Det går givet­vis bra att abon­nera hela Magic Bar vilken dag som helst. Sön­da­gar och Mån­da­gar har vi stängt men kan öppna upp restau­rangen om ni är ett större säll­skap.  Då har vi ingen troll­karl som upp­trä­der. Vill ni ha en troll­karl hjäl­per vi så klart till med det, men då till­kom­mer den kostnaden.

Vill ni abon­nera till­kom­mer en lokal­hyra, den dis­ku­te­rar vi lät­tast över telefon.

Större event:

För större event och till­ställ­ningar så sam­ar­be­tar vi gärna med Max­im­te­a­tern som ligger vägg-i-vägg med Magic Bar. Deras tea­ter­sa­long har 562 sitt­plat­ser och är per­fekt för kon­fe­ren­ser, semi­na­rier, kon­ser­ter, bolags­stäm­mor, modesho­wer, events mm. Läs mer på Max­im­te­a­terns hem­sida.

För­be­ställ­ning:

Magic Bar kan ta emot allt från 1 upp till 120 per­so­ner i ett och samma säll­skap.
Bok­ning sker enklast via mail  info@magicbar.se  eller tele­fon  08 667 25 00. Vi kan även pre­sen­tera för­slag på dryc­kes­me­nyer då ni bokar.

Ni hittar våra show­me­nyer under fliken menyer.

Vid en för­be­ställ­ning anger bestäl­la­ren anta­let gäster till oss. Detta sker ofta lång tid i förväg och vi vet alla att mycket kan hända på vägen. För att vi skall kunna erbjuda paket­pri­ser, beställa och för­be­reda mat i tid begär vi endast att bestäl­la­ren bekräf­tar till oss senast tre dagar innan mid­da­gen om exakt antal gäster. Där­ef­ter måste vi debi­tera för det antal gäster som för­be­ställts. Blir ni fler än det antal som för­be­ställts gör vi natur­ligt­vis vårt yttersta för att alla skall få plats, men vi kan natur­ligt­vis inte garan­tera det.

Pri­serna gäller för en och samma meny inom säll­ska­pet. Undan­tag görs för vege­ta­ri­a­ner och aller­gi­ker. Betal­nings­sät­tet hos oss är kon­to­kort om inget annat är över­ens­kom­met.