Arkiverat: Vimmel

Magic Bars paparazzi ger sig ogenerat ut bland vimlet!

Fantastisk Festival

umc header 682x253 Fantastisk Festival
Alla vi på Magic Bar vill gra­tu­lera vår vän Johan Ståhl till hans maka­lösa debut som fes­ti­va­lar­ran­gör! För den 25 April drar han igång Upp­sala Magic & Comedy fes­ti­val med massor av troll­konst­nä­rer och ståup­ko­mi­ker från både Sve­rige och utlan­det. Fes­ti­va­len äger rum på Upp­sala stads­tea­ter och den kommer att inträffa varje år fram­ö­ver. I år bjuder fes­ti­va­len på drygt 50 pro­gram­punk­ter under de tre dagarna, bland dem många av Magic Bars popu­lära troll­kar­lar.

Johan var en av de första troll­konst­nä­rerna jag dis­ku­te­rade med när jag först fick idén att starta en restau­rang med magi som tema, och de första åren vi hade öppet hjälpte han oss att boka artis­ter samt pre­sen­te­rade oss och vår vision för Sve­ri­ges troll­konst­nä­rer. Kort sagt, utan Johans hjälp skulle Magic Bar sett väl­digt annorlunda ut. Så det är med för­tro­ende och efter­tryck som jag kan säga att det kommer bli en fan­tas­tisk fes­ti­val. Se bara på alla artis­ter, komi­ker och troll­konst­nä­rer som kommer roa och underhålla!

Ihopknåpat den av Arne. Kommentering avstängd

Romantik på Magic Bar

marcus friar 240x160 Romantik på Magic Bar Helgen på Magic Bar blev ovän­tat fylld med roman­tik, när komi­kern Marcus Palm beslöt sig för att över­raska sin flick­vän Liani med ett frieri. Som den sko­jare han är ska­pade han en enormt listig plan som till stor del för­li­tade sig på assi­stans från kväl­lens “head­li­ner”, vår favo­rit och Bromöl­las stolt­het, David Pers­son.

Som näst sista nummer i sin show, så gick David ut i publi­ken för att låna en sedel till ett trick, och “råkade” fråga Liani som glatt bistod troll­kar­len med en peng. Med utsträckta händer och upp­kav­lade ärmar trol­lade David bort sedeln. -“Följ med här!”, sade han därpå till den för­bluf­fade flic­kan och till­sam­mans gick de upp på scenen.

Från sin väska tog David upp en apel­sin och frå­gade Liani: -“Ser du några hål eller öpp­ningar i den här apel­si­nen?”, men det gjorde hon inte. -“Har jag något gömt i handen?”, men det hade han inte. Med en vass kniv skar nu David upp apel­si­nen på mitten, och alla för­vän­tade sig att Lianis sedel skulle finnas inuti apel­si­nen.…
…men istäl­let låg en ring mitt inuti apel­si­nen. Med för­bryl­lad röst frå­gade David -“Vad kons­tigt. Är det din ring?” …och Liani, lika för­bryl­lad, sva­rade nej.
-“Är du säker på det?”, frå­gade David och pekade bakom henne.

När Liani vände sig om såg hon att Marcus hade kommit upp på scenen, och var i färd med att sjunka ned på ett knä med kär­leks­full blick. Exakt i den sekun­den för­stod hela publi­ken vad som var på väg att hända, och alla bara skrek rakt ut! Även Liani för­stod vad som var på väg att ske, och bör­jade skaka och skälva i hela krop­pen. Precis alla blev fuk­tiga i ögonvrårna när Marcus med spröd stämma för­kla­rade sin kärlek till kvin­nan som fått honom att känna sig lyck­lig och hel. Och tårar syntes falla på mångas kinder, när svaret kom att ja, hon ville gifta sig med honom.

Ordet Roman­tik räcker inte rik­tigt till för att beskriva stäm­ningen, men vi alla kände på djupet att vi varit med om något stor­sla­get. Vi på Magic Bar säger: “Grat­tis Marcus och Grat­tis Liani!”

marcus friar2 Romantik på Magic Bar

Ihopknåpat den av Arne. 4 kommentar

Håkan berg och en stjärna…

Håkan Berg och Martin Stenmarck

Just nu sitter vi i Sca­la­te­a­tern och ser på Håkan Bergs show, nu är det paus såklart! Första akten var helt otro­ligt fan­tas­tiskt bra!! Gästen denna kväll är Martin Sten­mark. Nästa gång Håkan kör sin komiska …


Vi är på Cirkus!

Rasmus Wurm

Nu sitter jag ute i Tumba och ska se på Cirkus Wicto­ria! 2Funny upp­trä­der där och såklart är många vänner på plats!Flyersutdelning på G!

Magisk kvinna med reklam

Evy är ikväll vår vackra fly­ers­ut­de­lare! Vill ni träffa henne står hon nu och delar ut flyers vid djur­gårds­bron någon timme och sen sitter hon här i baren efter det!!


Tobbe trollkarl i Pippi på is!

Pippi Långstrump på is

Sitter just nu i Globen med bla. Daniel Karls­son, Ann-Elise, och Marcus Palm. Det är Pippi Lång­strump på is och Tobbe Blom spelar en av karak­tä­rerna!! Kanske två till och med! Tobbe impo­ne­rar på skridskor!!Soiree!!

Varieté och show

Nu sitter jag, far och bror på Tyrol och ska se Soiree! Det är fjärde gången jag är här! Soiree är den mest fan­tas­tiska Vari­e­tesho­wen och den är i Stock­holm nu! Har ni inte sett den …


Fenomen besök

Riku från Fenomen

Danell och Riku från Feno­men kom förbi och häl­sade på oss! Och så här soci­ala var dem!!Bilder från Magic Bar 2010

Avsågning

Vi på Magic Bar tog natur­ligt­vis bilder på våra artis­ter under 2010. Här kan du se dem i full fart, blan­dat med bilder på restau­rangen, miljön och atmo­sfä­ren. Ser det kul ut? Kom då och ta del av nöjet!


Magicweekend Lund.

Magic Bar Stockholm

Igår åkte vi bil ner till Lund och Magic Week­end. Vi var nära att inte komma hit med ben­sin­stopp och försovningar…


Sida 1 av 212