Arkiverat: Nyheter

Senaste nytt från Magic Bar!

Påsktävling 2014

easteregg005 682x389 Påsktävling 2014påskaf­to­nen har du chan­sen att vinna en 3-rätters meny på show-restaurangen Magic Bar, ifall du lyckas hitta de sju påskägg som vi har gömt här på hemsidan.

Påskägg

C:a en timme in på det nya dygnet på Påskaf­to­nen så kommer det magiskt att dyka upp påskägg gömda i våra gamla blog­gin­lägg. Dvs. inte bland pro­gram, artist­be­skriv­ningar eller bok­nings­sida, utan endast i blogg­pos­terna. Varje påskägg består av ett namn på en troll­karl, antingen en verk­lig histo­risk person eller från fik­tion och popu­lär­kul­tur, och är mar­ke­rad med påskäggs-ikon och pul­se­rande text. Så här kan det se ut: Harry Potter. (Detta exemp­let ska dock ej räknas in). När det närmar sig mid­natt på Påskaf­to­nen, så kommer påskäg­gen lika plöts­ligt och magiskt att för­svinna från sajten, och vinst­chan­sen likaså.

När du funnit alla sju påskäg­gen och note­rat namnen på de sju fiktiva/historiska troll­kar­larna, så sänder du dessa sju namn till föl­jande email: svar@magicbar.se. Glöm inte att skriva ditt namn och kontaktinfo!

Vinst

Det först insända svaret med rätt antal kor­rekta namn kommer vinna en valfri tre­rät­ters meny samt fritt inträde på Magic Bar (dryck ingår ej). Bords­bok­ning bör ske minst 5 dagar före, för att vara säker på att det finns plats.

Lycka till!


Vin­na­ren i tävlingen!

easteregg002 240x160 Påsktävling 2014Vi på Magic Bar gra­tu­le­rar vin­na­ren i vår täv­ling om att leta påskägg: Andreas Berglund.

Inte fullt lika många till­bring­ade påskaf­to­nen med att leta runt på vår hem­sida i år som förra året, men det var ändå till­räck­ligt många för att det skulle bli en match. Priset var en valfri tre­rät­ters­meny, samt fritt inträde.

De sju troll­karls­nam­nen som utgjorde påskäg­gen var följande:

En legend kommer till Magic Bar

ZAMORA 25 FEB 682x964 En legend kommer till Magic Bar
Tis­da­gen den 25 feb­ru­ari får vi besök av en av grun­darna till den moderna sidesho­wen Zamora the Tor­ture King som kommer till oss direkt från Las Vegas.

En var­ning till käns­liga per­so­ner utfärdas.

Du kommer att få upp­leva en show av legen­den Zamora. Detta är en unik chans att bevittna en show i själv­plå­geri som du inte ens kunnat fan­ti­sera om är möj­ligt. Sans­lösa fakir­num­mer som visar det yttersta av mänsk­lig mental kon­troll. Ej för de med svaga nerver!

Showstart kl 21,00.
Entré 150 kr.

Ihopknåpat den av Arne. Kommentering avstängd

Trolleriskola för vuxna.

Kurs i trolleri för vuxna

I Okto­ber och Novem­ber arran­ge­rar Magic Bar en kurs i trol­leri för vuxna, där du kan få lära trol­le­ri­ets grun­der, en hel del trick samt lära dig hur du kan spe­ci­a­lan­passa dem. Din lärare är troll­konst­nä­ren Axel Adlercreutz.


Säsongskort 2013

Säsongskort

Om du vill bli under­hål­len av bra magi i höst, så kan det löna sig att skaffa ett säsongs­kort till vår show-restaurang. Redan efter tredje besö­ket kommer du börja gå med vinst och du kommer ha ett ele­gant VIP-kort att visa upp.NYHETHÖST!

Magic Bar Stockholm

Nu är änt­li­gen hösten här och därmed kör vi igång våra scensho­wer med full kraft. Nyhe­ten för hösten är att vi utökar scensho­werna till även tors­da­gar då det varit stor efter­frå­gan på just tors­da­gar. Ni kan som …


Äntligen är sommaren slut!!

Magic Bar Stockholm

Nu på fredag är som­ma­ren offi­ci­ellt slut på Magic Bar! Änt­li­gen tänker ni såklart, för det bety­der att Magic Bar börjar med sina fan­tas­tiska scensho­wer igen! Denna fredag är det John-Henry och Tom Stone som kör på scen! Lördag …Mors Dag 26 Maj

Alla Hjärtans Dag

I år håller vi öppet som van­ligt på Mors Dag så att du kan fira mamma med en magisk show och en mumsig måltid. Vi öppnar redan på efter­mid­da­gen, och vår mäs­tar­char­mör John-Henry kommer under­hålla med magiska mirakel.


Magi i Göteborg och Växjö

spellbound

Vi har ynglat av oss! Sedan i vint­ras har klub­ben Spell­bound gett closeup-shower i Göte­borg, och snart star­tar Spell­bound Växjö! Stäl­len för closeup-magi börjar ploppa upp som svam­par ur marken runt om i Sverige!Vinnaren i Påskäggstävlingen!

Merlin Magiker

Med bara nån sekunds varsel vann Maria W Bjel­ven­mark täv­lingen om att finna sju styc­ken påskägg som gömts i vårt blog­gar­kiv. Påskäg­gen bestod av namn på fik­tiva troll­kar­lar, och var inte lätta att hitta. Över­ras­kande många tävlade!


Leta påskägg och vinn!

Magiska påskägg

Under hela påskaf­to­nen, från tidig morgon till sena natten, har du chans att vinna en exklu­siv tre­rät­ters meny genom att finna sju påskägg som vi gömt på hemsidan.


Sida 1 av 812345...Sista »