Arkiverat: Blandat

Magisk Restaurang i Stockholm

magicbar f 240x160 Magisk Restaurang i StockholmOm man rådgör med vår tids orakel; inter­net, och frågar vad en restau­rang är, så blir svaret: -“Restau­rang eller restau­rant kommer av det franska ordet ‘restau­rer’, (veder­kvicka), vilket i sin tur kan här­le­das till det latinska ordet ‘restau­rare’, (åter­upp­bygga).” Vilket kanske inte är exakt vad man önskar höra när man söker ett ställe som kan erbjuda både middag och show som passar för ett brett åldersspektrum.

Just detta är något som inte är lika lätt att hitta som man önskar, spe­ci­ellt inte i Stock­holm. Vår huvud­stad är rätt smalt nischad gäl­lande ålder. Men därför är det bra att det finns en restau­rang i Stock­holm som erbju­der både meny och show som passar alla.

Restau­rang med magisk underhållning

På Magic Bar kan du se avan­ce­rat trol­leri varje dag. Magi­un­der­håll­ning vid bordet oav­sett vec­ko­dag, på tors­da­garna blir det dess­utom en Deluxe closeup-show och på fredag-lördag en scenshow i två akter, med ett paus­num­mer med rös­tekvi­li­bris­ten Gunnar. Helt klart värt ett besök!

Ihopknåpat den av Arne. Tagged , , , , | Kommentering avstängd

Hitta oss

Ibland stavar folk fel när de ska söka efter oss på inter­net. Så för att vi snab­bare ska bli upp­täckta, så kommer här en lista på de van­li­gaste felstavningarna.

Här är olika vari­an­ter av Magic Bar:
magic bra, nagic bar, kagic bar, jagic bar, msgic bar, majic bar,
mzgic bar, mqgic bar, maric bar, manic bar, matic bar, mahic bar,
mabic bar, mafic bar, magoc bar, maguc bar, magkc bar, magid bar, majick bar,
magiv bar, magix bar, magic­bar, magic nar, magic gar, magic var, majik bar,
magic bsr, magic bzr, magic bqr, magic bae, magic bat, magic bag, magic baf.

Detta är olika vari­an­ter av Restau­rang:
restau­rang restaur­nag erstau­rang rse­tau­rang eestau­rang tes­tau­rang gestau­rang fes­tau­rang ree­tau­rang rea­tau­rang red­tau­rang rew­tau­rang rex­tau­rang res­rau­rang res­gau­rang resyau­rang rest­su­rang rest­zu­rang restqurang restai­rang restay­rang restaj­rang restau­e­ang restaut­ang restau­gang restau­fang restaursng restaurzng restaurqng restau­ramg restau­rahg restau­rabg restau­ranr restau­rann restau­rant restau­ranh restau­rant restau­ranb restau­ranf restu­rang, restu­rangen restu­ranger resturangerna

Olika vari­an­ter av Kar­la­plan:
kar­laplna kra­la­plan iar­la­plan oar­la­plan lar­la­plan mar­la­plan jar­la­plan ksr­la­plan kzr­la­plan kqr­la­plan kae­la­plan kat­la­plan kag­la­plan kafla­plan kar­pa­plan kar­ma­plan kar­ka­plan karl­s­plan kar­lz­plan kar­lq­plan kar­la­o­lan kar­lal­lan kar­lap­pan kar­lap­man kar­lap­kan kar­laplsn kar­laplzn kar­laplqn kar­laplam kar­laplah karlaplab

Van­liga fel­stav­ningar av Stock­holm:
Sotck­holm Srock­holm Sgock­holm Syock­holm Stick­holm Stlck­holm Stpck­holm Stod­kholm Stov­kholm Stox­kholm Sto­ci­holm Stoco­holm Stocl­holm Stocm­holm Stocj­holm Stock­nolm Stock­tolm Stock­golm Stock­bolm Stockyolm Stoc­k­jolm Stock­hilm Stockhllm Stock­hplm Stock­hopm Stock­homm Stock­hokm Stock­holn Stock­holk Stock­holj Stocholm, Stockhlm, Stockhlom, Stock­ho­lem, Stock­hom, Stoc­kolm, Stokholm

Olika fel­stav­ningar av Show:
Shov Snow Stow Sgow Sbow Syow Sjow Shiw Shlw Shpw Shoe Shos Shoq Schov Schow Tjovv Tjow

Ihopknåpat den av Arne. Kommentering avstängd

Håkan & Axel i Talang 2011

Komikern Håkan Berg i Talang 2011

Magic Bar gra­tu­le­rar Håkan Berg och Axel Adlercreutz som båda gick vidare efter att ha impo­ne­rat på juryn i TV-programmet “Talang 2011″ — Håkan med sin komik och Axel med sin elegans.


2Funny, Green door theater

Rasmus Wurm jojo-konstnär

I sön­dags var jag, Arka­dia och Jenny på Green Door Thea­ter i gamla stan. Tea­tern är en cool käl­lar­lo­kal med bar och scen! Den agerar också replo­kal för 2Funny (John-Henry och Rasmus Wurm) och Char­lie Caper. …Soiree igen

Magic Bar Stockholm

Igår var vi ju på Soiree! Min pappa trodde nog att det var det bästa han sett! Vilket är fan­tas­tiskt och sant!! Jag blev upp­ta­gen på scenen av bl.a. JP på rullskrid­skor, jag fick ligga ner …