Johnny Lonn Minnesshow

johnny lonn hyllning 682x582 Johnny Lonn Minnesshow
The One and Lonnly — en kaval­kad av artis­ter i gläd­jens tecken och till stöd för Hjärn­fon­den.
Onsdag 22 Maj, kl 18.30.

Vår vän Johnny Lonn

johnny lonn skalle 240x240 Johnny Lonn MinnesshowOns­da­gen den 22:a Maj anord­nar Magic Bar en spe­ci­ell kväll till minne av vår vän Johnny Lonn (till höger i fotot). De som är lite äldre minns säkert Johnny från en mängd svenska TV-program på 1980-talet, men Johnny var nästan mer känd inter­na­tio­nellt än bland all­män­he­ten här hemma. Johnny Lonn upp­trädde på Bro­ad­way i USA, i Monaco och på alla de stora kända sce­nerna, samt hade en fram­trä­dande roll i Jac­ques Tatis film “Parade”. Han påver­kade och för­änd­rade hela trol­le­ri­kons­ten i Sve­rige, och fort­fa­rande kan man se John­nys infly­tande hos nästan alla de troll­kar­lar som är verk­samma idag — nästan alla har nån liten sak som är direkt inspi­re­rat av honom. Johnny var även en stor vän och påhe­jare till oss på Magic Bar, så det känns “rätt” att göra en min­nes­kväll till Johnny Lonns ära. Vi har dock desig­nat kväl­lens nöjen så att den ska roa alla!

The One and Lonnly

Vår kon­fren­cier Bert-Åke Varg pre­sen­te­rar fem styc­ken artis­ter denna kväll.

  • Leif Olbe­rius (artist­chef). Leif var som ton­å­ring en av Johnny Lonns elever, och har satt ihop en före­ställ­ning som Johnny skulle ha gillat att se.
  • Håkan Berg är en komi­ker som även har trol­leri i sin palett, och precis som Johnny har han gått sin egen väg och und­vi­kit alla genvägar.
  • Tom Stone. Johnny hade höga krav på trol­le­riet, och var åter­håll­sam med kom­pli­mang­erna. Men han tve­kade aldrig med att säga “det här är bra trol­leri” när Tom Stone var på scen.
  • Johan Ståhl. Innan Magi-VM i Peking 2009 fick Johan tips och råd av Johnny Lonn. Vi tror inte det är en slump att Johan tog Brons i den täv­lingen och Silver vid föl­jande VM.
  • Jonas Söder­gren. En modern clown med trol­leri i bak­fic­kan. Jonas, precis som alla artis­ter i före­ställ­ningen, har gått sin egen väg, och har en säre­gen humor som saknar motsvarighet.

Inträde för kväl­len är 200 kr och går oav­kor­tat till Hjärn­fon­den.

Kväl­lens meny

Denna kväll ser­ve­ras endast en meny (vege­ta­riskt alter­na­tiv kan bestäl­las) som består av följande:

  • Väl­komst­drink
  • Löjrom med hackad rödlök, grädd­fil och äggula med toast Melba
  • Hel­stekt kal­ventrecôte med Dijon­se­nap– & dra­gon­sås samt puré på söt­po­ta­tis smak­satt med citron
  • Polkagris-bavaroise

Pris för menyn: 475 kr.
Bords­bok­ning endast för mid­dags­gäs­ter
Boka bord via 08–667 25 00, via vår bok­nings­sida :

 

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: På scen! | 2 kommentar

Shower i Maj

MB maj2013 682x964 Shower i Maj
Nu börjar änt­li­gen för­som­mar­vär­men våga sig fram! Om vädret är rätt, så kommer vi att ha pre­miär för restau­rang­ens ute­ser­ve­ring redan den 9:e Maj.

På scen har vi ett fullsmäc­kat nöjes-program i Maj! Oj-oj, vad vi haft tur med artist­bok­ningen, vi har fått exakt de vi önskat.

På scen kommer du i Maj kunna se hem­lig­hets­ma­ka­ren Peter Grö­ning och den unge Helsing­bor­ga­ren Carl Sta­nely. Vi har änt­li­gen lyc­kats fånga den stän­digt full­bo­kade show­ko­mi­kern Håkan Berg, och har sam­man­fört honom med den finur­lige Anders Fox. Den Tim Burton-inspirerade Julien Daup­hin kommer till oss helgen därpå, och får sup­port av mys-trollaren från Upp­sala Gustav Kul­lan­der.

Sen har vi fyra övriga supersho­wer i Maj.
25–26 Maj blir det en vac­kert konst­när­lig show “En Kväll för alla Sinnen” med Axel Adlercreutz och Erik Åberg.
31 Maj-1 Juni blir det världs­mäs­tarshow, då första­pris­ta­ga­ren i magi-VM 2012 Jan Loge­mann (Tyskland) kommer till oss, och får sup­port av andra­pris­ta­ga­ren i magi-VM Johan Ståhl (Sve­rige).
Sön­da­gen den 26 Maj har vi extraöp­pet för morsdags-middag med show.

Den fjärde supersho­wen ligger oss när­mast om hjär­tat.
En av Magic Bars största sup­por­ter och påhe­jare har varit magi-legenden Johnny Lonn, som nyli­gen och ovän­tat gick bort.
Så, ons­da­gen den 22 Maj gör vi en min­nes­show som en hyll­ning till Johnny Lonn. I showen upp­trä­der fem artis­ter, och inträ­det (200 kr) går oav­kor­tat till Hjärn­fon­den.
Vi har även desig­nat en spe­ci­al­meny för till­fäl­let. Johnny Lonns favoritmeny.

På vec­ko­da­garna i Maj har vi fing­er­fär­diga ekvi­li­bris­ter som under­hål­ler vid ditt bord i restau­rangen. Dessa är Daniel “Dan­ny­man” Risman, John-Henry, Axel Adlercreutz och Arka­dia. Och varje tors­dag bjuder vi på en Clo­seup Deluxe-show.

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: På scen! | Tagged , | 2 kommentar

Magi i Göteborg och Växjö

spellbound

Vi har ynglat av oss! Sedan i vint­ras har klub­ben Spell­bound gett closeup-shower i Göte­borg, och snart star­tar Spell­bound Växjö! Stäl­len för closeup-magi börjar ploppa upp som svam­par ur marken runt om i Sverige!


Vinnaren i Påskäggstävlingen!

Merlin Magiker

Med bara nån sekunds varsel vann Maria W Bjel­ven­mark täv­lingen om att finna sju styc­ken påskägg som gömts i vårt blog­gar­kiv. Påskäg­gen bestod av namn på fik­tiva troll­kar­lar, och var inte lätta att hitta. Över­ras­kande många tävlade!Shower i April

Magi och nöje på Magic Bar i April

April, April — Måna­den där alla, inte bara troll­kar­lar, får luras. I rent själv­för­svar utökar vi därför ensemb­len med 2 ruti­ne­rade artis­ter som är nya på vår scen: Per Eklund från Upp­sala och Gay Ljung­berg från Halmstad.


Leta påskägg och vinn!

Magiska påskägg

Under hela påskaf­to­nen, från tidig morgon till sena natten, har du chans att vinna en exklu­siv tre­rät­ters meny genom att finna sju påskägg som vi gömt på hemsidan.Romantik på Magic Bar

Komikern Marcus Palm friar till sin flickvän Liani

Stor roman­tik på Magic Bar när vår vän komi­kern Marcus Palm friade till sin flick­vän mitt under David Pers­sons magi-show. Tårar av glädje och lycka på mångas kinder den kväl­len. Oförglömligt!


Påsken på Magic Bar.

Flygande påskkärring

Ingen troll­karl har depor­te­rats till Blåkulla än. Detta firar vi dels med en famil­je­ma­tiné på lång­fre­da­gen kl 14, samt påsk­buffé och supershow varje kväll under påsken, skär­tors­dag till påskafton.Alla Hjärtans Dag den 14 februari

Alla Hjärtans Dag

Den 14 feb­ru­ari kan du och en vän fira Alla Hjär­tans Dag på vår magiska restau­rang. Vi inle­der ele­gant med en cham­pagned­rink, där­ef­ter blir det en sex-rätters meny och en spe­ci­al­skri­ven show i fem korta akter (en akt mellan varje rätt).


Fingerfärdigt i Februari

Magic Bar Stockholm

Feb­ru­ari, årets andra månad inne­bär många olika saker, men på Magic Bar bety­der det ännu en cool månad med fan­tas­tiska artis­ter. Det är shower både på scen och vid ditt bord, samt nåt spe­ci­ellt på Alla Hjär­tans Dag.


Sida 3 av 1312345...10...Sista »