Magi i Göteborg och Växjö

Vi har ynglat av oss!
Vår favo­rit­gö­te­bor­gare Gaston och hans vänner blev så inspi­re­rade av Magic Bars kon­cept att de för en tid sedan star­tade en satel­lit­verk­sam­het i Göte­borg.
En kväll i måna­den för­vand­las käl­lar­vå­ningen på Restau­rang Haket till klub­ben Spell­bound Göte­borg, där både ditresta och lokala stjär­nor upp­trä­der med close-up för en minst sagt lyrisk publik. Se reak­tio­nerna i föl­jande klipp.

Nu även i Växjö!
Den 8:e Maj blir det pre­miär på ännu en satel­lit, när klub­ben Spell­bound Växjö star­tar på Restau­rang Sports på Sand­gärds­ga­tan 6!
Det är gänget kring Malin och Ray Matson som är ini­a­tiv­ta­gare, så vi har inga tvivel om att det kommer bli lika stor succé i Växjö som i Göteborg.

Det är enormt spän­nande att se hur klub­bar för closeup-magi börjar ploppa upp som svam­par ur marken! Det märks verk­li­gen att folk tycker det är fräscht och spän­nande, så till hösten kommer vi på Magic Bar att för­söka lyfta fram våra closeup-shower ännu mer än tidigare!

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | Kommentering avstängd

Vinnaren i Påskäggstävlingen!

easteregg002 240x160 Vinnaren i Påskäggstävlingen!Vi på Magic Bar gra­tu­le­rar vin­na­ren i vår täv­ling om att leta påskägg: Maria W Bjel­ven­mark.

Det var över­ras­kande många som till­bring­ade påskaf­to­nen med att leta runt på vår hem­sida, och det var bara med några sekun­ders mar­gi­nal som Maria vann. Priset var en valfri tre­rät­ters­meny, samt fritt inträde.
Men för att ge en upp­muntran till de som ställde upp i täv­lingen, så har vi beslu­tat att ge alla som sände in rätt svar ett litet tröstpris!

De sju troll­karls­nam­nen som utgjorde påskäg­gen var följande:

  • Merlin Ambro­sius. Troll­kar­len från myten om Kung Arthur.
  • Gan­dalf den Grå. Magi­kern i JRR Tol­ki­ens fantasy-epos Sagan om Ringen.
  • John Con­stan­tine. Ockult detek­tiv skapad av seri­e­för­fat­ta­ren Alan Moore.
  • Magnus Eisengrim. Karis­ma­tisk troll­konst­när i den kana­den­siska lit­te­ra­tur­pro­fes­sorn Robert­son Davies mäs­ter­verk Deptfort-trilogin.
  • Prospero. Magi­ker i Wil­liam Sha­kespe­a­res sista tea­ter­pjäs “Stor­men”
  • Albus Dum­ble­dore. Rektor på magi­sko­lan Hog­warts i J.K Row­lings böcker om Harry Potter.
  • Mand­rake. Seri­e­fi­gur skapad 1934 av Lee Falk, base­rad på den verk­lige troll­konst­nä­ren Leon Mandrake.
Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | 1 kommentar

Shower i April

Magi och nöje på Magic Bar i April

April, April — Måna­den där alla, inte bara troll­kar­lar, får luras. I rent själv­för­svar utökar vi därför ensemb­len med 2 ruti­ne­rade artis­ter som är nya på vår scen: Per Eklund från Upp­sala och Gay Ljung­berg från Halmstad.


Leta påskägg och vinn!

Magiska påskägg

Under hela påskaf­to­nen, från tidig morgon till sena natten, har du chans att vinna en exklu­siv tre­rät­ters meny genom att finna sju påskägg som vi gömt på hemsidan.Romantik på Magic Bar

Komikern Marcus Palm friar till sin flickvän Liani

Stor roman­tik på Magic Bar när vår vän komi­kern Marcus Palm friade till sin flick­vän mitt under David Pers­sons magi-show. Tårar av glädje och lycka på mångas kinder den kväl­len. Oförglömligt!


Påsken på Magic Bar.

Flygande påskkärring

Ingen troll­karl har depor­te­rats till Blåkulla än. Detta firar vi dels med en famil­je­ma­tiné på lång­fre­da­gen kl 14, samt påsk­buffé och supershow varje kväll under påsken, skär­tors­dag till påskafton.Alla Hjärtans Dag den 14 februari

Alla Hjärtans Dag

Den 14 feb­ru­ari kan du och en vän fira Alla Hjär­tans Dag på vår magiska restau­rang. Vi inle­der ele­gant med en cham­pagned­rink, där­ef­ter blir det en sex-rätters meny och en spe­ci­al­skri­ven show i fem korta akter (en akt mellan varje rätt).


Fingerfärdigt i Februari

Magic Bar Stockholm

Feb­ru­ari, årets andra månad inne­bär många olika saker, men på Magic Bar bety­der det ännu en cool månad med fan­tas­tiska artis­ter. Det är shower både på scen och vid ditt bord, samt nåt spe­ci­ellt på Alla Hjär­tans Dag.Magisk Restaurang i Stockholm

Stockholms bästa underhållning

Det är inte alltid så lätt att finna ett bra ställe där flera ålders­grup­per kan samlas för en middag och en show, därför är Magic Bar en vär­de­full magisk restau­rang i Stock­holm. Varje dag är det nya magiska shower och nya artister.


Vi öppnar fredag 4 januari

Whoops med Leif och Martin

Efter att ha legat i magisk dvala över jul och nyår, så öppnar vi upp Magic Bar igen den 4 och 5 janu­ari 2013. Då kommer vi vara fyllda med sprud­lande energi, och ger en stor­sla­gen magishow med grab­barna i Whoops!


Sida 3 av 1312345...10...Sista »