Påsktävling 2014

easteregg005 682x389 Påsktävling 2014påskaf­to­nen har du chan­sen att vinna en 3-rätters meny på show-restaurangen Magic Bar, ifall du lyckas hitta de sju påskägg som vi har gömt här på hemsidan.

Påskägg

C:a en timme in på det nya dygnet på Påskaf­to­nen så kommer det magiskt att dyka upp påskägg gömda i våra gamla blog­gin­lägg. Dvs. inte bland pro­gram, artist­be­skriv­ningar eller bok­nings­sida, utan endast i blogg­pos­terna. Varje påskägg består av ett namn på en troll­karl, antingen en verk­lig histo­risk person eller från fik­tion och popu­lär­kul­tur, och är mar­ke­rad med påskäggs-ikon och pul­se­rande text. Så här kan det se ut: Harry Potter. (Detta exemp­let ska dock ej räknas in). När det närmar sig mid­natt på Påskaf­to­nen, så kommer påskäg­gen lika plöts­ligt och magiskt att för­svinna från sajten, och vinst­chan­sen likaså.

När du funnit alla sju påskäg­gen och note­rat namnen på de sju fiktiva/historiska troll­kar­larna, så sänder du dessa sju namn till föl­jande email: svar@magicbar.se. Glöm inte att skriva ditt namn och kontaktinfo!

Vinst

Det först insända svaret med rätt antal kor­rekta namn kommer vinna en valfri tre­rät­ters meny samt fritt inträde på Magic Bar (dryck ingår ej). Bords­bok­ning bör ske minst 5 dagar före, för att vara säker på att det finns plats.

Lycka till!

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | Lämna en kommentar

Shower i April

flyer april 2014 682x964 Shower i April
Vår magiska restau­rang vid Kar­la­plan i Stock­holm erbju­der ett unikt pro­gram under April månad, med fler inter­na­tio­nella inslag än vad vi brukar ha. Första veckan har vi den ita­li­enska hol­län­da­ren Alex Con­radi som blän­dar oss med glän­sande sil­ver­mynt och över­mänsk­liga fing­rar, och till helgen sluter det norr­ländska undret Peter Varg upp.

Den andra helgen i April fram­för tan­ke­lä­sa­ren Micke Asker­näs sina för­bluf­fande nummer på vår showscen, och som sup­port i krogsho­wen har vi Morten Deu­rell från Danmark.

Sen är det dags för vår fan­tas­tiska påsk­show! Från Skär­tors­dag den 17 April till Påskaf­ton den 19 April har vi troll­konst­nä­ren Tom Stone på vår scen, upp­bac­kad av famil­jetroll­kar­len Mr. Dan­ny­man och mäs­ter­gyck­la­ren Arka­dia. Under påsk­hel­gen erbjuds en spe­ci­ell påsk­meny som du kan läsa om. På lång­fre­da­gen är det även en matiné­fö­re­ställ­ning kloc­kan 14:00 som passar även för de yngre familjemedlemmarna.

24–26 April pre­sen­te­rar Thorsten Andre­as­sen en vari­e­téshow på vår showscen, och vid månads­skif­tet kommer publik­domp­tö­ren Gaston från Göte­borg och visar var skåpet ska stå med sin hals­bry­tande humor och fly­hänta magi. Gaston syns för övrigt rätt mycket i tvpro­gram­met Talang denna vår! Som sup­port har vi det unga stjärn­skot­tet Simon Almers.

På Val­borgs­mäs­so­af­to­nen den 30 April ger vi en show vi kallar Val­borgs­sur­prise vilket var en succé förra året och som garan­te­rat kommer att över­träf­fas i år!

Varje onsdag under April ger vi även en spe­ci­ell show vi kallar för Close-up Deluxe, och varje dag blir det även under­håll­ning vid ditt bord i restaurangen.

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: På scen! | Lämna en kommentar

Intensiv Mars på Magic Bar.

MARS 2014

För de boende kring Kar­la­plan har det blivit ett säkert vår­tec­ken att se troll­kar­larna blomma upp och fla­nera omkring entrén på Magic Bar. Det är spe­ci­ellt sant i år, då Mars månad bjuder på ett ovan­ligt packat program.


En legend kommer till Magic Bar

Fakiren Zamora

Tis­da­gen den 25 feb­ru­ari får vi besök av en av grun­darna till den moderna sidesho­wen Zamora the Tor­ture King som kommer till oss direkt från Las Vegas. En var­ning till käns­liga per­so­ner utfär­das. Du kommer att få …Fräckt program i Februari

Scenprogrammet för våra magiska krogshower i Februari

Årets andra månad bjuder på flera över­rask­ningar. En supershow med John Houdi, en maka­lös vari­e­téshow på Alla Hjär­tans Dag och en nerv­kitt­lande fakirshow med legen­den Zamora. Samt massor av andra artis­ter och shower.


Fantastisk Festival

Uppsala Magic & Comedy festival

I April är det pre­miär för en sans­lös fes­ti­val med magi och ståupp i Upp­sala. Vi på Magic Bar vet redan att det kommer bli succé, för arran­gö­ren är vår allra första artist­bo­kare Johan Ståhl.Fullspäckat program i januari.

På scen i Januari på showrestaurangen Magic Bar

Efter att ha vilat upp oss över nyår, så spar­kar vi nu igång ett nytt showår. I janu­ari firar vi 1000 öppet­da­gar och får besök av världs­mäs­ta­ren Lennart Green!


Kvinnliga Trollkonstnärer

Kvinnlig magiker och kvinnlig illusionist

Vecka 47 har vi ett unikt pro­gram med bl.a. den kvinn­liga troll­kar­len Kristine Hjul­stad. Vi för­sö­ker enga­gera så många kvinn­liga illu­sio­nis­ter som möj­ligt, men det finns inte många att välja mellan — och vi fun­de­rar över anledningarna.Novembers magiska program

Alla trollkarlar som uppträder på magi-restaurangen Magic Bar i November

I novem­berky­lan kan du finna värme, middag och under­håll­ning hos oss på Kar­la­plan. För­u­tom våra popu­lära closeup-shower har vi även scensho­wer i två akter. Denna månad med en mängd intres­santa och magiska artister.


Trolleriskola för vuxna.

Kurs i trolleri för vuxna

I Okto­ber och Novem­ber arran­ge­rar Magic Bar en kurs i trol­leri för vuxna, där du kan få lära trol­le­ri­ets grun­der, en hel del trick samt lära dig hur du kan spe­ci­a­lan­passa dem. Din lärare är troll­konst­nä­ren Axel Adlercreutz.


Sida 1 av 1312345...10...Sista »