Nu är sommaren här!

Öppet hela som­ma­ren.
Magic Bar, som är Norra Euro­pas enda restau­rang med trol­le­ri­ema, kommer att ha öppet hela som­ma­ren och vi som alla andra hoppas på fint väder så vi kan sitta ute på vår trev­liga ute ser­ve­ring.
Varje kväll har vi som van­ligt en eta­ble­rad troll­karl som går runt bland gäs­terna och trol­lar och det gör han både utom­hus och inom­hus. Du kommer då att få se mira­kel utfö­ras precis fram­för dina ögon. Många som sett det säger att det är Stock­holms bästa under­håll­ning. Och det är vi på Magic Bar glada för.
En ny som­mar­meny för alla smaker kommer vi att ser­vera och det kommer också att vara en hel del erbju­dan­den.
Gå gärna in som vän med oss på Face­book där kommer vi att pre­sen­tera olika erbju­dan­den.
Väl­komna in i Magins Värld!

 

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | Kommentering avstängd

Valborgspecial

På Val­borgs­mäs­so­af­ton den 30 april kommer vi att trolla in våren.

Ni får upp­leva en hel­kväll i magins tecken med bl.a Tom Stone och John Henry som är nybli­ven svensk mäs­tare i trol­leri. Du kommer att få se John Henrys vin­narakt på onsdag. Missa inte det!

Inte nog med att vi bjuder på magi av högsta klass så har vi även spe­ci­alpri­ser i baren och fritt inträde till den här spe­ci­ella kvällen.

För­u­tom show­me­ny­erna så ser­ve­rar vi också en spe­ci­al­meny till specialpris.

Magic Bars toast Skagen
Hel­stekt Kalv­carré med Jack Dani­elsås, pota­tistour­nat och sau­te­rade soc­ke­rär­ter
Priset är 295 kr
Boka bord för att vara säker på att få plats.

Mid­dags­gäs­terna väntas till kl 19,00. Och första akten star­tar kl 20,00.

Väl mött på Magic Bar!

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | Kommentering avstängd

Påsktävling 2014

easteregg007

Under hela påskaf­to­nen, från tidig morgon till sena natten, har du chans att vinna en exklu­siv tre­rät­ters meny genom att finna sju påskägg som vi gömt på hemsidan.


Shower i April

Program för April på magisk restaurang i Stockholm

April är en spän­nande månad! Unika shower med inter­na­tio­nella artis­ter och svenska stjär­nor. Under påsk­hel­gen har vi påsk­buffé, spe­ci­alshow och matiné för famil­jen, samt över­rask­nings­show på Valborg.Intensiv Mars på Magic Bar.

MARS 2014

För de boende kring Kar­la­plan har det blivit ett säkert vår­tec­ken att se troll­kar­larna blomma upp och fla­nera omkring entrén på Magic Bar. Det är spe­ci­ellt sant i år, då Mars månad bjuder på ett ovan­ligt packat program.


En legend kommer till Magic Bar

Fakiren Zamora

Tis­da­gen den 25 feb­ru­ari får vi besök av en av grun­darna till den moderna sidesho­wen Zamora the Tor­ture King som kommer till oss direkt från Las Vegas. En var­ning till käns­liga per­so­ner utfär­das. Du kommer att få …Fräckt program i Februari

Scenprogrammet för våra magiska krogshower i Februari

Årets andra månad bjuder på flera över­rask­ningar. En supershow med John Houdi, en maka­lös vari­e­téshow på Alla Hjär­tans Dag och en nerv­kitt­lande fakirshow med legen­den Zamora. Samt massor av andra artis­ter och shower.


Fantastisk Festival

Uppsala Magic & Comedy festival

I April är det pre­miär för en sans­lös fes­ti­val med magi och ståupp i Upp­sala. Vi på Magic Bar vet redan att det kommer bli succé, för arran­gö­ren är vår allra första artist­bo­kare Johan Ståhl.Fullspäckat program i januari.

På scen i Januari på showrestaurangen Magic Bar

Efter att ha vilat upp oss över nyår, så spar­kar vi nu igång ett nytt showår. I janu­ari firar vi 1000 öppet­da­gar och får besök av världs­mäs­ta­ren Lennart Green!


Kvinnliga Trollkonstnärer

Kvinnlig magiker och kvinnlig illusionist

Vecka 47 har vi ett unikt pro­gram med bl.a. den kvinn­liga troll­kar­len Kristine Hjul­stad. Vi för­sö­ker enga­gera så många kvinn­liga illu­sio­nis­ter som möj­ligt, men det finns inte många att välja mellan — och vi fun­de­rar över anledningarna.


Sida 1 av 1312345...10...Sista »