En Magisk Höst

43 240x333 En Magisk HöstDet har varit en finfin sommar för oss på Magic Bar. Extra roligt är att vi fått besök av flera utländska troll­kar­lar som varit i Sve­rige på semes­ter. Och alla har haft en önskan att få upp­träda på Magic Bar, vilket gör oss extra glada. Det kommer att hända mycket roliga saker i fram­ti­den och vi kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till, som en glad gäst sa, Stock­holms bästa under­håll­ning!
Hös­tens pro­gram håller på att arbe­tas fram och det kommer nya artis­ter varje vecka. , Du kommer att få se mira­kel på rik­tigt nära håll av skick­liga troll­konst­nä­rer, Du kommer att skratta högt de dagar vi har en humo­ris­tisk och magisk under­hål­lare på vår scen. Vi kan lova att hös­tens pro­gram gör Magic Bar till en unik showkrog.
Den nya höst­me­nyn, som är skapad av vår köks­mäs­tare Marcus, har slagit väl­digt väl ut och blivit väl­digt popu­lär. Just för till­fäl­let är det Meny Hjär­ter som leder med Meny Joker hack i häl. Hans mat­lag­ning sker hela tiden från grun­den och med de allra bästa råva­ror. Det är fak­tiskt så som Marcus säger, maten är en lika viktig del av en upp­le­velse som under­håll­ningen. Visst har han rätt i det.
Mycket på gång som sagt.
Tro det eller ej men julen står och bankar på dörren. Pla­nerna för vårt jul­bord och en ny magisk julshow håller på att fin­sli­pas. Bok­ning­arna har redan börjat komma in. Kanske att du och ditt jobb ska beställa och få en magisk jul, både vad gäller mat som show.

Väl­kom­men in i Magins Värld!

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | Lämna en kommentar

Nu är sommaren här!

Öppet hela som­ma­ren.
Magic Bar, som är Norra Euro­pas enda restau­rang med trol­le­ri­ema, kommer att ha öppet hela som­ma­ren och vi som alla andra hoppas på fint väder så vi kan sitta ute på vår trev­liga ute ser­ve­ring.
Varje kväll har vi som van­ligt en eta­ble­rad troll­karl som går runt bland gäs­terna och trol­lar och det gör han både utom­hus och inom­hus. Du kommer då att få se mira­kel utfö­ras precis fram­för dina ögon. Många som sett det säger att det är Stock­holms bästa under­håll­ning. Och det är vi på Magic Bar glada för.
En ny som­mar­meny för alla smaker kommer vi att ser­vera och det kommer också att vara en hel del erbju­dan­den.
Gå gärna in som vän med oss på Face­book där kommer vi att pre­sen­tera olika erbju­dan­den.
Väl­komna in i Magins Värld!

 

Ihopknåpat den av Arne. Journalfört under: Nyheter | Kommentering avstängd

Valborgspecial

Magic Bar Stockholm

På Val­borgs­mäs­so­af­ton den 30 april kommer vi att trolla in våren. Ni får upp­leva en hel­kväll i magins tecken med bl.a Tom Stone och John Henry som är nybli­ven svensk mäs­tare i trol­leri. Du kommer att få …


Påsktävling 2014

easteregg007

Under hela påskaf­to­nen, från tidig morgon till sena natten, har du chans att vinna en exklu­siv tre­rät­ters meny genom att finna sju påskägg som vi gömt på hemsidan.Shower i April

Program för April på magisk restaurang i Stockholm

April är en spän­nande månad! Unika shower med inter­na­tio­nella artis­ter och svenska stjär­nor. Under påsk­hel­gen har vi påsk­buffé, spe­ci­alshow och matiné för famil­jen, samt över­rask­nings­show på Valborg.


Intensiv Mars på Magic Bar.

MARS 2014

För de boende kring Kar­la­plan har det blivit ett säkert vår­tec­ken att se troll­kar­larna blomma upp och fla­nera omkring entrén på Magic Bar. Det är spe­ci­ellt sant i år, då Mars månad bjuder på ett ovan­ligt packat program.En legend kommer till Magic Bar

Fakiren Zamora

Tis­da­gen den 25 feb­ru­ari får vi besök av en av grun­darna till den moderna sidesho­wen Zamora the Tor­ture King som kommer till oss direkt från Las Vegas. En var­ning till käns­liga per­so­ner utfär­das. Du kommer att få …


Fräckt program i Februari

Scenprogrammet för våra magiska krogshower i Februari

Årets andra månad bjuder på flera över­rask­ningar. En supershow med John Houdi, en maka­lös vari­e­téshow på Alla Hjär­tans Dag och en nerv­kitt­lande fakirshow med legen­den Zamora. Samt massor av andra artis­ter och shower.Fantastisk Festival

Uppsala Magic & Comedy festival

I April är det pre­miär för en sans­lös fes­ti­val med magi och ståupp i Upp­sala. Vi på Magic Bar vet redan att det kommer bli succé, för arran­gö­ren är vår allra första artist­bo­kare Johan Ståhl.


Fullspäckat program i januari.

På scen i Januari på showrestaurangen Magic Bar

Efter att ha vilat upp oss över nyår, så spar­kar vi nu igång ett nytt showår. I janu­ari firar vi 1000 öppet­da­gar och får besök av världs­mäs­ta­ren Lennart Green!


Sida 1 av 1312345...10...Sista »