Skribent: Sofie

Om Sofie

Sofie är den som är boss på Magic Bar. Sofie står inte på scen, men är lika magisk ändå.


Äntligen är sommaren slut!!

Magic Bar Stockholm

Nu på fredag är som­ma­ren offi­ci­ellt slut på Magic Bar! Änt­li­gen tänker ni såklart, för det bety­der att Magic Bar börjar med sina fan­tas­tiska scensho­wer igen! Denna fredag är det John-Henry och Tom Stone som kör på scen! Lördag …


Lite bilder från helgen!

Peter Rosengren som Dickens

I helgen som var debu­te­rade Peter Rosengren med en ny före­ställ­ning. Och sen gjorde Magi­ker­gränd detsamma.


Tyskt besök på Magic Bar!

Axel och tyska ringar

Förra veckan gick i tysk anda hos oss! Men först på tis­da­gen var det 50 styc­ken bloggtje­jer som var inbjudna av Skugge och Co och PAF för att lära sig spela poker. De hade en god vårbuffé …


Påskveckan på Magic Bar

Magic Bar Stockholm

–Veckan star­tade med entu­si­as­tiska elever i trol­le­ri­sko­lan som van­ligt på Tis­da­garna. Tors­dags­kväl­len var det in ett gäng musi­ker från Max­im­te­a­tern och drack öl och shots. Med dem var bla. Plura. De triv­des i vår magiska miljö …


Glad påsk!

Magic Bar Stockholm

Denna vec­kans blog­gin­lägg blir kort. Vi hade ju bara öppet två dagar under påsk­vec­kan. på tis­da­gen var det ett semi­na­rier med Jimmy karls­son eller Jimmy Svärd­ha­gen som han heter på rik­tigt. Jimmy Karls­son är bara hans …


En gång till, en gång till, en gång till!!!!

Dannyman

På lör­da­gen blev Johan Ståhl inro­pad igen för att göra ytter­li­gare ett trick! Gäs­terna äls­kade honom! En full­bo­kad restau­rang båda dagarna och fan­tas­tiska gäster.


Hur gör han?!

Magic Bar Stockholm

Veckan bör­jade med trol­le­ri­skola som SMC håller hos oss, det var många anmälda och fler kom än de som anmält sig! Tänk att trol­leri väcker sådant intresse! Kul!! Här i Stock­holm är det Axel Adlercreautz som …


Vecka 11 på Magic Bar!

Trollkarl med trollhund

vi hade en lång­väga artist på scenen. Ingen mindre än ‘Piff! The Magic Dragon´ han var hos oss för första gången och för­vänt­ning­arna var såklart höga! Alla svenska troll­kar­lar känner till Piff, så många var hos oss i helgen för att se och träffa honom.


8 Mars på Magic Bar!

Kvinnodagen på Magic Bar

Under den Inter­na­tio­nella Kvin­no­da­gen den 8:e Mars har vi bara kvinn­liga vari­e­téar­tis­ter på vår showkrog. Bör ej missas!


Håkan berg och en stjärna…

Håkan Berg och Martin Stenmarck

Just nu sitter vi i Sca­la­te­a­tern och ser på Håkan Bergs show, nu är det paus såklart! Första akten var helt otro­ligt fan­tas­tiskt bra!! Gästen denna kväll är Martin Sten­mark. Nästa gång Håkan kör sin komiska …

Sida 1 av 41234