Axel Hecklau

AXEL HECKLAU1 240x160 Axel Hecklau

Axel Hecklau kommer från Berlin.
Han är en av tysklands mest bokade magi­ker och han upp­trä­der över hela värl­den. Axel Hecklau jobbar också mycket med semi­na­rier där han bjuder in troll­kar­lar och berät­tar om sina trick.
En helt fan­tas­tisk magi­ker som sällan kan upp­le­vas i Sverige.


Axel Hecklau
Tel: +49 (0)30-47 48 49 54

www.hecklau.de