Möt våra fantastiska artister

Här till höger ser du alla artister och trollkarlar som någonsin uppträtt hos oss på Magic Bar. Klicka gärna vidare och läs mer om dem.

Bokning för fest och event
Om du, när du gästat Magic Bar, fått nån personlig favorit bland våra magiker, så kan det vara värt att veta att de flesta kan bokas till både företagsevent och till mer privata tillställningar. Klicka vidare till din favorit, så finner du kontaktuppgifterna. Vi på Magic Bar kan också hjälpa er att boka en trollkarl.
Givetvis kan du även boka eller abonnera hela, eller delar av restaurangen på Magic Bar.

2Funny

Show med magi och Jo-jo

En duo som består av troll­kar­len John-Henry och jojo-ekvilibristen Rasmus Wurm. Deras styrka är väl­ko­re­o­gra­fe­rade nummer där hattar byter plats, där cigar­rer dyker upp för att snabbt för­svinna och där märk­ligt komiska hän­del­ser inträffar.


Alex Conradi

ALEX CONRADI

ALEX CONRADI, ori­gi­nally from Italy, is a pro­fes­sio­nal magi­cian based in the Net­her­lands. With an exten­sive back­ground in clas­si­cal music per­for­mance, Con­radi has deve­lo­ped his own distin­ctive phi­lo­sophy and style of magic. Con­radi per­forms and lectures …Alexander Vasiliou

Alexander Vasiliou

Alex är en av de yngre artis­terna på Magic Bar, men han är defi­ni­tivt en av de mest ambi­tiösa — redan som 15-åring hade han en egen illu­sions­show, och har fram­trätt på stora scener och i TV, som både illu­sio­nist och sångare.


Anders Fox

Svartvit på Anders Fox Björkman i hatt

Anders, som troll­karl, är en mjuk och lugn per­son­lig­het som spri­der ett väl­be­hag bland sin publik. Föga anar betrak­tarna att lugnet bara är en täck­man­tel för en, under ytan, kniv­skarp och blixt­snabb fingerfärdighet.Arkadia

Arkadia, Foto: Per Helander

Beväp­nad med bland annat magi, en drake, styl­tor och jong­le­ring pre­sen­te­rar Arka­dia shower som doftar av både steam­punk, Norr­land och Harry Pot­ters Hog­warts. Under­fun­dig humor när den är som bäst!


Axel & Sabina

Porträtt av Axel Adlercreutz och Sabina Sandri Olsson

Först­klas­sig under­håll­ning med Axel Adlercreutz, belö­nad magi­ker och Sabina Sandri Olsson, cel­list. Två vir­tu­ouser som river tra­di­tio­nella barriärer.Axel Adlercreutz

Axel Adlercreutz

Nor­disk Mäs­tare i magi 2011! Axel kommer att över­raska dig -
 inte bara med maka­lös magi utan också med sitt artis­teri och sin pro­fes­sio­na­lism. Trots sina unga år har han vunnit flera utmär­kel­ser och är en erkänd magi­ker över hela norden.


Axel Hecklau

AXEL HECKLAU

Axel Hecklau kommer från Berlin. Han är en av tysklands mest bokade magi­ker och han upp­trä­der över hela värl­den. Axel Hecklau jobbar också mycket med semi­na­rier där han bjuder in troll­kar­lar och berät­tar om sina trick. …Brynolf & Ljung

BRYNOLF OCH LJUNG

För­vänta dig inte kani­ner och höga hattar när du ser Bry­nolf & Ljung, utan sna­rare sil­vertejp, graf­fitti och paint­ball­pi­sto­ler! Med illu­sio­ner och spe­ci­a­lef­fek­ter driver de en humo­ris­tisk och inter­ak­tiv show framåt i ett rasande tempo.


Carl Stanley

Carl Stanley trollkarl

Carl Stan­ley tog 2013 två SM-guld i Svenska Mäs­ter­ska­pen i Magi. Hans fram­gångar var väl­för­tjänta, för hans själ­vi­ro­niska humor ackom­pan­je­ras av en fing­er­fär­dig­het på en över­ras­kande hög nivå. Du kommer upp­skatta hans artisteri!

Sida 1 av 1112345...10...Sista »