Optiska synvillor av Reutersvärd

Det är inte bara Moderna Museet, Nationalmuseum och Centre Pompidou i Paris som intresserar sig för konstnären Oscar Reutersvärd. Även den magiska baren på Karlaplan har en samling av hans verk.

I det inre rummet på Magic Bar finns en hel vägg med Oscar Reutersvärds omöjliga figurer. Vid en första anblick verkar de vara helt rimliga, men när man tittar närmare går de inte ihop.

oscarfigur1

Under sin levnad producerade Oscar Reutersvärd uppskattningsvis 2 500 sådana originalfigurer, och han ritade dem på fri hand, utan att använda linjal eller andra verktyg.

Han inspirerades bland annat av japansk estetik, där två parallella linjer följs åt.

Oscar Reutersvärd föddes som son till en tandläkare i Stockholm 1915 och började redan i skolan att rita omöjliga figurer.

Hans kanske mest kända omöjliga figur, den omöjliga triangeln, publicerades första gången redan 1934. Den fick senare namnet Penrose-triangeln efter fysikern Roger Penrose som tillsammans med Stephen Hawking är en av de mest kända av utforskarna av Big Bang-teorin.

Penrose som är matematisk fysiker populariserade triangeln på 1950-talet som ”omöjlighet i sin renaste form”. Psykologer som studerar visuell perception har också visat intresse för Reutersvärds verk. Hans optiska synvillor konfunderar och fascinerar.

oscarfig2
Ett par av Oscar Reutersvärds verk

Reutersvärd tog upp de omöjliga figurerna igen på 1960-talet och fortsatte att vara produktiv fram till sin död 2002. Han gjorde också flera offentliga utsmyckningar och skulpturer, inte sällan i form av kedjor och rör som verkar trotsa tyngdlagen.

oscarfig3
Oscar Reutersvärd tecknade på rispapper och var inspirerad av japansk estetik.

Oscar Reutersvärd var också något så sällsynt som labyrintkonstruktör. En av hans trädgårdslabyrinter finns i Stadsparken i Lund dit han flyttade på 1960-talet. En annan finns i slottsparken vid Sofieros slott.

Den omöjliga triangeln förekommer på flera håll i världen och kan synas på allt från universitet i Australien till parkeringshus i Skellefteå. Några av Reutersvärds omöjliga figurer gavs också ut på frimärke i början på 1980-talet.

gaffel

Vi vet inte vad Oscar skulle ha tyckt om att komma och se en show på Magic Bar, men en sak är klar: Han var väldigt intresserad av vad som verkar vara omöjligt och inte. Under senare delen av sitt liv föreläste han bland annat om hur barn är bättre än vuxna på analytisk observation.

Se filmen A Day in the City, en film om Stockholm från 1956 där Oscar Reutersvärd medverkar.

Om paskhare

The world is a magic place!