Glad påsk!

Framtrollades den

Denna vec­kans blog­gin­lägg blir kort. Vi hade ju bara öppet två dagar under påskveckan.

på tis­da­gen var det ett semi­na­rier med Jimmy karls­son eller Jimmy Svärd­ha­gen som han heter på rik­tigt. Jimmy Karls­son är bara hans artist­namn. Han håller det enkelt till skill­nad från, EL Mundo, El Magico, Mr Magico och allt vad de heter…
Semi­na­riet hand­lade om att sätta upp en egen show.  Han pra­tade om vad som behövs och sånt man lätt glöm­mer. För­de­lar och nack­de­lar, utgif­ter och andra kost­na­der som man inte tänker på–

Många av sms med­lem­mar kom för att ta del av hans erfa­ren­het.
Semi­na­riet var mycket upp­skat­tat och Jimmy fick mycket beröm efteråt.

Gustav Kul­lan­der var vec­kans troll­karl dessa två dagar. Det var en ganska lugn påsk­vecka, lite mat­gäs­ter och häng i baren.
Ons­da­gen var det trol­le­ri­skola igen, då det var semi­na­rium på tis­da­gen fick de skjuta upp skolan en dag, en del av ele­verna var även med och kol­lade seminariet.

Hoppas Ni alla hade en glad och äggande påsk!

Vi ses på tisdag!Skribent: Sofie

Sofie är den som är boss på Magic Bar. Sofie står inte på scen, men är lika magisk ändå.Journalfört under Nyheter. Spara gärna sidans webbadress.

Kommentarer inaktiverade.